2013. március 25., hétfő

„…Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.03.25-én.
Olvasandó: Márk 14, 1-9.  Igehirdető: Nagy Lajos


A tegnapi nappal, Virágvasárnappal magunk mögött hagytuk a negyven napos nagyböjti időszakot. Virág-vasárnapnak többféle üzenete van a keresztyén világ számára. Az ismétlések elkerülése végett visszakerestem: ezen a Virág-vasárnapot követő hétfőn 2010-ben a Lukács-, 2011-ben a Máté szerinti evangélium, míg 2012-ben Zakariás próféta idevágó Igéi alapján elmélkedtünk. Most ezért választottam a Márk írása szerinti evangélium imént hallott részletét. 

2013. március 22., péntek

A félreértett atya

Temetési igehirdetés

Textus: Lukács 15: 1-3; 11-32, Igehirdető: Faust Gyula

Ahogy régen vonzódtak Jézushoz a bűnösök és vámszedők úgy jöttünk mi is Krisztus Urunkhoz. Miért? Mert mennyei Atyánk rajta és benne mutatta meg irántunk való megmásíthatatlan és visszavonhatatlan szerelmét. Isten Jézus Krisztusban tárta szét bennünket átölelő karjait!

2013. március 18., hétfő

Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.03.18-án.


Olvasandó: Zakariás 8, 23.  Igehirdető: Nagy Lajos

Ma lezárjuk az öt részből álló nagyböjti sorozatunkat. Mához egy hétre ilyenkor ugyanis már túl leszünk a hatodik böjti vasárnapon, Virágvasárnapon s azzal be is lépünk a passió preludiumába, a Nagyhétbe. Összegezzük nagyon röviden az eddig elhangzottakat. 

2013. március 11., hétfő

2013. március 4., hétfő

„…Ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva…”


Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.03.4-én.

Olvasandó: I. Korinthus 4, 6.  Igehirdető: Nagy Lajos


 Tavaszváró reményteljességgel és örömmel jelentem: Isten kegyelméből letelt az esztendő egyhatoda. Nagyböjt huszadik reggelének hétkezdő meditációján illendő egy pillantást vetnünk a tegnapi napra. Tegnap volt ugyanis a harmadik böjti vasárnap és egyúttal Bibliavasárnap