2019. március 4., hétfő

Keresem, akin könyörülhetek, - mondja az Úr


Bibliaolvasás: Zsolt 27. Alapige: 1Kir. 17, 8-24
Énekek: 77: 1-2; 38: 1 és 4; 459.
Mennyei Atyánk vigasztalása Illés próféta által szól, aki Izrael történelmének egyik legválságosabb idejében élt. Mi is kibírhatatlanul válságos időben élünk.
Illéssel kapcsolatosan elég most azt mondanom, hogy akkor a bűn miatt az országban három és fél évig tartó éhínség pusztított, Illésre pedig istenfélelméért vérdíjat tűztek ki, ezért külföldre kellett menekülnie. Isten egy Szidónhoz tartozó kis faluban akarta őt elrejteni és róla gondoskodni. Ezt mondta neki az Úr:
-       „Megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.”

2019. február 27., szerda

Bethesda a kegyelem kiöntésének háza (bét-esda)


Köszöntés: „Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsid 4:9-12.

2019. február 18., hétfő

A samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búzaA samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búza

Faust Gyula 2019. február 17. úrnapi igehirdetése

1. ábra. Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus

 Tartalom