2017. április 29., szombat

Hiábavaló keresztyénség

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hivőkké. 3Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 4Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, 5és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 6Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. 7Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. 9Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. 10De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 11Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.” 1Kor 15: 1-11

2017. április 20., csütörtök

Krisztus Jézus meglátásáért meg kell küzdenünk.

Krisztus Jézus meglátásáért[1] meg kell küzdenünk.
Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 187; 196; 464; 468.
Köszöntés: Így szól a mi Urunk Jézus Krisztus!
„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött.” Luk 10:16.
Bibliaolvasás:„(A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 9-14.

Húsvét, mint a velünk szembejövő Krisztus

Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 185; 186; 174; 345; 440; 459; 461 és a himnusz.
Alapige: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 1-14.

2017. április 11., kedd

Iszá (Yasue) ákhbár,vagy  الله أكبر?

Iszá (Yasue) ákhbár,[1]vagy  الله أكبر[2]?
يسوأكبر عأ الله أكب

Igehirdető: Faust Gyula
Prológus
Virágvasárnapi prédikációm olvasásra bocsátása előtt egyperces elcsendesedésre hívok minden olvasót. Szent istenfélelem tölt el az egyiptomi testvéreim halálhíre hallatán. Szombaton, amikor e sorokat már leírtam és tegnap, azaz virágvasárnap még nem tudtam, hogy amikor Vörösberényben Istennek ezt az igéjét el fogom mondani, Egyiptom Tanta városában a Szent György templomban és Alexandriában a Szent Márk kopt ortodox katedrálisnál a virágvasárnapi istentiszteleten pokolgépek robbannak.[3]