2014. augusztus 25., hétfő

Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.25-én.
OlvasandóI.Sámuel 7:12   Igehirdető: Nagy Lajos

 E ma megkezdett hét végén – ha Isten kegyelméből megérjük - le fog telni az esztendő kétharmada. Vajon milyen emóciókat ébreszt bennünk a tény, hogy sorban tépődnek le a képzeletbeli naptárunk lapjai? Miközben a bibliai Jóbbal mondhatjuk: „Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél…” (Jób 7:6) Igen, a huszonegyedik század az egyre gyorsuló idő százada. Minden sarkán a világnak, minden szinten, minden tekintetben egy eszeveszett rohanás, Radnótitól kölcsönvett szókapcsolattal egy erőltetett menet tapasztalható nap, mint nap. Nincs kivétel még véletlenül sem, mert sodródunk, sodortatunk a világ eszelősen felgyorsult folyásával.

2014. augusztus 18., hétfő

…Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!...Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk… Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig…Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.18-án.
OlvasandóZsoltárok 100:1,3 – Róma 8:19-22,11:29   Igehirdető: Nagy Lajos

Ma még egy kis bónusz ráadással megtoldjuk a hetedik hete tartó nyári teremtés-történeti sorozatunkat. Ennek az ad  létjogosultságot, hogy láthattuk: a teremtés tényére s a Teremtő létére, létezésére vonatkozó állításaink – nemcsak a Biblia alapján, hanem a tudósok tartalmilag idézett vonatkozó kifejtései fényében is - a téma kimeríthetetlen tárházára bukkantunk. 

2014. augusztus 11., hétfő

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. (...) Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.11-én.
OlvasandóI.Mózes 1:1,2 – János 1:1-3   Igehirdető: Nagy Lajos

Ez már a hatodik darabja a teremtéssel kapcsolatos meditációs sorozatunknak. Sajátosan utoljára hagytuk a Biblia legelső mondatait. A teremtés történet eme prológusában, a Mózes első könyve, a Genezis vagy másként Teremtés könyve által taglalt teremtési fázisokat ezzel vezeti be a szentíró: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” 

2014. augusztus 4., hétfő

…A látó szemet az Úr teremtette… A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.08.04-én.
OlvasandóPéldabeszédek 20:12b - Máté 6:22,23  Igehirdető: Nagy Lajos

Hétkezdő meditációink sorában ötödik alkalommal hajolunk a teremtés történet fölé, abban a megközelítésben, hogy egyes kiragadott bibliai dokumentumok és momentumok, illetve tények alapján bizonyítékokat szerezzünk a Teremtő Isten létezésének tényére nézve. 

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával

Dr. Pap Máté és Dr. Nagy Katalin házasságkötésének megáldása alkalmával, Balatonalmádiban, 2014. augusztus 2-án.

Igehirdető: Nagy Lajos szentgáli lelkipásztor (Isten kegyelméből örömapa)