2013. szeptember 30., hétfő

Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.09.30-án.
Olvasandó Zsoltárok 121:5  Igehirdető: Nagy Lajos


Negyedik alkalommal hajolunk a rendkívül tartalmas 121. zsoltár Igéi fölé. Szinte versről versre haladunk előre a zsoltár feldolgozása során, a mában megszólaltatható időszerű üzenet keresésének szándékával. A megelőző két meditációnkban Istennek a hit szemével látható és pontosan érzékelhető őriző kegyelmére koncentráltunk. Mégpedig két aspektusból. Elsőként az emberi pszüchét mindenkor stabilizálni képes Isten-tudat jótékony hatásait vizsgálva, általános értelemben, a zsoltár-vers konszenzusában: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.” (Zsoltárok 121:3)

2013. szeptember 24., kedd

Látni a láthatatlant

Vasárnap délelőtti igehirdetés a Vörösberényi Református Egyházközségben.
Igehirdető neve: Faust Gyula
Bibliaolvasás: Ef 6:10-24. Alapige: 1Sámuel 17: 1-9; 22-37.

Köszöntés: Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Fil 2:5-8  

2013. szeptember 23., hétfő

Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.09.23-án.
Olvasandó Zsoltárok 121:4  Igehirdető: Nagy Lajos


      Múlt hétfői meditációnkban a két héttel ezelőtt elemezni kezdett 121. zsoltár soron következő 3. verse alapján tájékozódtunk az aktuális üzenet kifejtése szándékával. Ez volt az alapige: „Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.” (Zsoltárok 121:3) Egy sajátos megvilágításban elébb azt fejtettük ki: mennyire egyaránt mindenkire vonatkozik, illetve vonatkozhat ez az üdvígéret. Majd tanulságul azt szűrtük le záró mondanivalóként, hogy a nem szunnyadó őrízet, vagyis Isten őrző szeretete kötelez. Éspedig feladatra indít, abban az értelemben, hogy mindenkinek, aki hallja az Igét, Istentől nyert szent küldetése kell legyen felhívni a másik ember figyelmét erre a pozitív, lélekemelő aspektusra, hogy Isten őríz! „…Őrzők, vigyázzatok a strázsán…” – idéztük aktualizáltan Ady Endrét. 

2013. szeptember 16., hétfő

Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.09.16-án.
Olvasandó Zsoltárok 121:3  Igehirdető: Nagy Lajos

Folytatjuk a ma egy hete elkezdett zsoltár mában szóló üzenetének kibontását. Egy héttel ezelőtt azt hallottuk: „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsoltárok 121:1,2) Ennek kifejtése során a meditációnk központi témája és fő iránya az volt, hogy a felfelé tekintés lehetőségét ajánlva rámutassunk: milyen eredménye lehet az emberi pszüchében annak, ha a szemünk a mennyei horizontok felé néz. Ezt az alapgondolatot kapcsoltuk az aktualitáshoz, nevezetesen, hogy a 2013/2014-es tanévtől az általános iskolákban 65 esztendőnyi szünet után újra indul a hit- és erkölcstan tantárgy oktatása. Próbáltunk az Ige fényében rávilágítani arra, milyen óriási jelentősége van ennek az oktatás-politikai újdonságnak.

2013. szeptember 9., hétfő

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.09.09-én.
Olvasandó Zsoltárok 121:1,2 Igehirdető: Nagy Lajos


Ma egy hete még az iskolai tanévnyitásról és vele   összefüggésben a most elindult tanév újdonságáról, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetéséről volt szó. Mára már elültek a lázas iskolavárás és készülődés utórezgései. A nebulók egy munkahetet már eltöltöttek a tudomány vásárában. Az édesanyák és édesapák pedig üdvrivalgással fogadták otthonukban csemetéiket, akik felé még jópár hétig el-el fog hangzani a bájos kérés: Na gyere, mesélj!  És a szülő általában  mindig pontosan tudja, hogy a suliban legtöbbször nem is szoktak rendkívüli dolgok történni. Így aztán majdnem felesleges a gyermek presszionálása. Inkább oda kell hagyni, rá kell bízni: ha nagy baj van, akkor amúgy is minden kiül a gyermek arcára s különösebb faggatás nélkül is kitör belőle, mint egy vulkán, a sérelem vagy éppen a bűntudat, a bűnbánat.

2013. szeptember 2., hétfő

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.09.02-án.
OlvasandóPéldabeszédek 22:6  Igehirdető: Nagy Lajos

Tegnap beköszöntött a családokba és mindenüve a szeptember. Az iskolakezdés anyagi- és lelki terhe egyre komolyabb érvágást jelent a gyermekes családoknak s közben még stresszes állapotba is hozza nem egy esetben a szülőket s gyermekeket egyaránt. Merthogy úgy tűnik, általában nem egyszerűsödnek a dolgok, így az iskolakezdéssel összefüggő bürokratikus és egyéb feladatok sem.