2019. február 27., szerda

Bethesda a kegyelem kiöntésének háza (bét-esda)


Köszöntés: „Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsid 4:9-12.

2019. február 18., hétfő

A samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búzaA samáriai találkozás – avagy konkoly közt érlelődik az aratásra kész búza

Faust Gyula 2019. február 17. úrnapi igehirdetése

1. ábra. Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus

 Tartalom