2014. december 15., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában, 2014.12.15-én.

Olvasandó: Ézsaiás 30:18 – Zakariás 2:17

…Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. (Ézsaiás 30:18)


Csendesedjék el mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakhelyéről! (Zakariás 2:17)

Igehirdető: Nagy Lajos

Sejtelmesek, jótékonyan spirituálisak ezek az Igék – Ádvent tizenhatodik reggelén, amikor is már jóval kevesebb nap van vissza a Karácsonyig, mint amennyi letelt az Ádventből. Miután pedig ez a mai meditációnk már az utolsó ebben az esztendőben, mondanivalónk még egy kicsit ádventi, de kicsit már karácsonyi kitekintésű lesz. Ehhez hívtam segítségül az iménti idézeteket.

2014. december 8., hétfő

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában, 2014.12.08-án.

Olvasandó: II.Péter 3:3-13

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel. amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik.

Igehirdető: Nagy Lajos

2014. december 3., szerda

Dr. Rednik András emlékülés, Veszprémben,2014. december 2-án.

Az igaznak emlékezete áldott; a hamisnak neve pedig megrothad…
Amint a forgószél ráfuvall, már odavan az istentelen; az igaznak pedig örökkévaló fundamentuma van…
Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.

(Példabeszédek 10:7,25, 14:32)

Az idő kereke a Szent András Apostol napját követő keddre fordult. Mi azonban itt most nem arra a bizonyos egykori első Szent Andrásra  emlékezünk. Hanem egy késői utódára és névrokonára, Rednik András főorvos úrra. Aki azonban, túlzás nélkül bizton állíthatjuk, hogy  életszentségében valahol mégiscsak hasonlított valamelyest arra a bizonyos első névelődjére.   Éppen emiatt aztán egyáltalán nem lesz haszontalan, ha azért néhány felvillanásnyit mégis csak érintjük Szent András Apostol személyét.     

2014. december 1., hétfő

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. (...) Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. (...) Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok…

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2014.12.01-én.
Olvasandó: I.Mózes 3:14 – Zsoltárok 130:5,6 – Jakab 4:8a   Igehirdető: Nagy Lajos


Ádvent második reggelére virradtunk. Tegnap volt Ádvent első vasárnapja, a keresztyén világ időszámítása szerint az esztendő négy hetes minősített időszakának nyitánya. A Karácsony első napját megelőző negyedik vasárnapon, más megközelítésben a Szent András napját követő vasárnapon (illetve esetleg ahogy az idei esztendőben is, éppen Szent András napján) kezdődik és bizonyos összefüggésben voltaképpen nem is csak Karácsonyig, hanem egészen január 6-ig, Vízkereszt Napjáig tart.