2019. március 4., hétfő

Keresem, akin könyörülhetek, - mondja az Úr


Bibliaolvasás: Zsolt 27. Alapige: 1Kir. 17, 8-24
Énekek: 77: 1-2; 38: 1 és 4; 459.
Mennyei Atyánk vigasztalása Illés próféta által szól, aki Izrael történelmének egyik legválságosabb idejében élt. Mi is kibírhatatlanul válságos időben élünk.
Illéssel kapcsolatosan elég most azt mondanom, hogy akkor a bűn miatt az országban három és fél évig tartó éhínség pusztított, Illésre pedig istenfélelméért vérdíjat tűztek ki, ezért külföldre kellett menekülnie. Isten egy Szidónhoz tartozó kis faluban akarta őt elrejteni és róla gondoskodni. Ezt mondta neki az Úr:
-       „Megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.”