2017. január 30., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.30-án

Olvasandó: Zsoltárok 40:4, 118:14 – Kolossé 3:16

Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 23., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.23-án

A tizenhat fiatal magyar áldozatot követelt veronai autóbuszbaleset  miatti nemzeti gyásznap reggelén


Igehirdető: Nagy Lajos


Mielőtt mai szokásos hétkezdő meditációnk Igéinek kifejtésére kerülne sor, nem mehetünk el a mai gyásznap által ránk rótt kötelességünk felemlítése nélkül. Tizenhat magyar fiatal életet követelt a szombatra virradó éjszaka Verona mellett  történt autóbusz tragédia. Amikor imádságos lélekkel, messzemenő szolidarítással a Gyermeküket elvesztő Szülő-társainkra gondolunk, egyetlen egy dolog van, ami megvígasztalhatja lelkünket. Ez pedig az Istenbe fogódzás. Ez az a pont, ahol nincsen más segítség! Egyedül Tőle várható a fájdalmakra enyhülés. Hogy ezt realizálni tudjuk magunkban, legalábbis valamilyen szinten, ennek érdekében lássuk, mit üzen ebben a tragikus élethelyzetben a Biblia. 

2017. január 16., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.16-án

Olvasandó: Lukács 1:76-80

Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 9., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.09-én

Olvasandó: Jakab 4:13-17

Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 2., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.02-án

Olvasandó: Lukács 13:6-9 

Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki! 

Igehirdető: Nagy Lajos