2013. november 25., hétfő

Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön!

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.11.25-én.
Olvasandó Zsoltárok 57:6  Igehirdető: Nagy Lajos

Ez a bibliai vers egy felszólító módban írt, felkiáltójeles mondat. De miért is a felszólító mód és a felkiáltójel? A zsoltár eddig kifejtett verseiben a szerző, Dávid király egyértelműen önmagával s szorult helyzetével volt elfoglalva. Különböző formában ecsetelte ezt az állapotot; imádsággal, reménység proklamációval, jelképes beszéddel, de mindegyik kijelentésében egyes szám első személyben fogalmazott. 

2013. november 18., hétfő

Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.11.18-án.
Olvasandó Zsoltárok 57:5  Igehirdető: Nagy Lajos

A Saul haragja elől egy barlang rejtekébe menekülő Dávid király lelkivilágába már eddig is bőségesen bepillantást nyertünk. Ne feledjük, a zsoltár szerző egyfelől nagyon is érzelmes, viszont szenzitívnek csak abban az értelemben volna nevezhető, hogy meglehetősen fogékony az Istenével való kommunikációra. Az a lelkiállapot, amibe került, megedzette amúgy is rendkívüli személyiségét. Gondolatai csaponganak, de nem szertelenek. Éppen az a csodálatra méltó bennük, hogy milyen szerves egységben van a zsoltáros panaszdalában az a bizonyos fent és lent létel. Amikor dialektikus feszültségben egészítik ki egymást a negatívisztikus gondolatok és a pozitív tartományban szárnyaló lélek Istenhez hanyatló rezdülései.  

2013. november 13., szerda

A halál földje fölött

Igehirdető: Faust Gyula, elhangzott 2013. november 3-án.
Köszöntés: Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? (…) De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 1Kor 15: 55 és 57.
Énekek: 24; 458; 171; 511.
Bibliaolvasás: Jelenések 6.

Alapige: Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de Ismét megelevenitesz, és a föld mélységébői ismét felhozol. Zsolt 71,20.

2013. november 11., hétfő

Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.11.11-én.
Olvasandó Zsoltárok 57:4  Igehirdető: Nagy Lajos

Harmadik alkalommal keressük a meditációs üzenetet az 57. zsoltár Igéi alapján, versről versre haladva. Eddig annyi derült ki a zsoltáros interpretációjában, hogy számára nem kétséges az ima ereje, ezért imádkozik így: „Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.” Majd így folytatja: „A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.” A mai Ige-versben pedig magabiztosan már az eredményt közli kész tényként, szilárd bizonyosságként, úgy, mint aki tökéletesen biztos abban, hogy nem lesz hiábavaló a stratégiája: „Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét.”

Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne essék !

Énekek: 66;80: 1-5; 80:9, 200: 1-6.
Alapige: Zsidók 12: 15

Bibliaolvasás: Zsidók 12: 12-29; Igehirdető: Faust Gyula
Isten megemésztő tűz, - hallottuk a Bibliolvasáskor. Szeretjük elfelejteni ezt. Ne tegyük! Nézzünk inkább a tanúknak nagy fellége, kik közt a legeleső, a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy a lábunk elé mindenféle akadályt gördítő bűnt félre tegyünk üdvösségünk útjából. Nézzünk tehát Jézusra, aki úgyszintén ezt tette, példát mutatot nekünk arról, hogyan kell nekünk szembeszegülnünk a bűnnel, a vérünk árán is ha kell. Jézus az Ő engedelmességében két dologgal nem törődött, az előtte lévő öröm csábításával, mert elhagyta mennyei Atyja keblét és testet öltöt. Mikor pedig a testben volt, a megprófétált gyalázattal nem törődött, mert a mindenekfelett való jutalomra tekintett, akik elsősorban mi vagyunk Ő neki.

2013. november 4., hétfő

A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.

Hétkezdő meditácó a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában,  2013.11.04-én.
Olvasandó Zsoltárok 57:3  Igehirdető: Nagy Lajos

Tavaly ilyenkori a hírem, miszerint az utca emberét kérdezték meg akkor, találomra több ezer járókelő felé hangzott el Budapesten és egyidejűleg vidéken is: Miről nevezetes a mai dátum, november negyedike? Az eredmény amúgy magyarosan siralmasra sikeredett. Merthogy az idősebb korosztályokhoz tartozók közül csak-csak voltak még némelyek, akik tudták, de a fiataloknak csak alig tíz százaléka  számára derengett valami az ötvenhatos forradalom leveréséről s ezek között is előfordult szép számmal, hogy a megkérdezett nagy öntudattal még mindig ellenforradalomról beszélt… Mint a mesében – mondhatnánk ugye a népszerű televíziós Rózsa Gyuri szóhasználatával.